PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESO 2021-2022

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESO

11 de març de 2021: Difusió de l'oferta de places

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació

Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions

9 de juny de 2020: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

7 de maig de 2021: llista ordenada

Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Els alumnes admesos rebran, a partir del 8 juny, un correu amb les indicacions i documentació per formalitzar la matrícula.

 

Totes les llistes es penjaran a la pàgina web del centre el dia que marca aquest calendari. 

 

                        

GEP d'Auro

Visita virtual

Projectes

Reconeixement eTwinning