Equip directiu

Aquesta és la composició actual de l'equip directiu de l'Institut d'Auro.

  • Directora: Teresa Prat Viladés
  • Cap d'estudis: Salvi Fargas Busquets
  • Coordinadora pedagògica: Anabel López Delgado
  • Secretària: Imma Serra Mas

                   

GEP

Projectes