Sol·licitud Certificacions

 Models  per sol·licitar diferents certificats a la secretaria de l'Institut
 
Pendents de rebre instruccions del departament. 
 
Sol·licitud de certificats.pdf
Reconeixement d'equivalència català.pdf
Canvi de modalitat de Batxillerat.pdf
Canvi de matèria optativa 1r Batxilllerat.pdf
Canvi de matèria optativa 2n Batxilllerat.pdf
Inscripció a les proves per obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria.pdf
Convalidació estudis musicals.pdf
Baixa del centre.pdf

                   

GEP

Projectes