Taller a tota màquina! La revolució industrial a Catalunya

El dilluns 14 de desembre d’enguany tot l’alumnat de quart ESO A va concloure el tema de la Revolució Industrial de l’assignatura de Ciències Socials amb el taller “A tota màquina! La Revolució Industrial a Catalunya” de les 12.30 a les 14 hores.

El taller formava part de les activitats que ofereix el POT a través del Centre Educatiu del Bages i que des de l’àmbit d’Humanitats varen considerar idoni per entendre aquest moment tan significatiu de l’era industrial que ha tingut especial rellevància i incidència en les terres catalanes.

Va ser gratificant comprovar que va haver-hi una assistència de tota la classe, varen viure una experiència de grup i individual inoblidable i creiem que varen gaudir del marc teòric previ que es va treballar a l’aula mitjançant l’aplicació del mètode científic hipotèticodeductiu i la investigació experimental, conduït pel monitor Xavier Trench i la professora de l’assignatura Marta Muntada.

L’alumnat va consolidar els coneixements adquirits d’un mode vivencial i participatiu, mitjançant la manipulació i descoberta del material didàctic que consistia en maquetes que calia muntar, imatges il·lustratives i fitxes explicatives. Va usar els amplis coneixements previs, va analitzar quatre àmbits fabrils diferents que eren motiu d’estudi, va formular hipòtesis concretes mitjançant la deducció, i va extreure conclusions que mostraven l’alt coneixement que han adquirit del tema.

Els alumnes es varen organitzar en quatre grups que treballaven diferents àmbits fabrils que eren motiu d’estudi com ara el complex de la colònia tèxtil, l’interior de la fàbrica i finalment la vida domèstica a les llars del ric burgès propietari de les fàbriques i la de l’obrer pobre que treballava a les fàbriques. L’activitat va acabar amb una exposició raonada dels alumnes on explicaven les conclusions, talment com una trobada d’experts exposant el que havien après i un llarg aplaudiment dels companys.

GEP d'Auro

Visita virtual

Projectes

Logo de l'Ecoblog

Reconeixement eTwinning