Junta de l'AFA

La junta de l’AFA, d'aquest curs 2022/2023 està formada pels següents membres:

  • President: Vicenç Puig 
  • Vicepresident: Ricard Homs 
  • Secretària: Maribel Jodar
  • Vicesecretària: Glòria Tort
  • Tresorera: Ester Arcos
  • Vicetresorer: Quim Estarlí
  • Vocals: Sandra Mir, Gemma Navarro, Amanda Padullés, Maria Serra, Gisela Costa