Què fa l'AFA

L’AFA està formada per mares i pares d’alumnes de l’institut i té com a finalitat col·laborar amb el professorat per donar als nostres fills i filles la millor educació.

L'AFA participa en el Consell Escolar i organitza una sèrie d'activitats i serveis: cessió d’armariets, gestió dels llibres digitals i en paper, suport informàtic, organització d'activitats extraescolars, formació per famílies... Per a poder fer ús d'aquests serveis, cal pagar una quota anual per família.

Contracte de lloguer d'armariets