Objectius

Els objectius del projecte són:

  1. Promoure/potenciar els entorns digitals per facilitar la comunicació família-centre
  2. Ajudar les famílies a gestionar els entorns virtuals del centre
  3. Aprofundir en l'ús de les eines digitals utilitzades al centre per millorar la CD dels alumnes
  4. Augmentar i potenciar la formació del claustre per millorar la CDD (concretar-ho en alguns aspectes, avaluació, ús de l'EVA, inclusió DUA, ...)
  5. Millorar la infraestructura del centre per defensar-se de possibles atacs al sistema informàtic o de caigudes de tensió.