Objectius

A l'Institut d'Auro, d'acord amb la visió recollida en el projecte educatiu, sempre hem apostat per l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu i de gestió així com a canal de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. Per aquest motiu al llarg dels anys hem anat incorporant i adaptant-nos als diferents plans d'innovació tecnològica que s'han anat desenvolupant: pla TIC, pla TAC i actualment el Pla d'educació digital de Catalunya. Dins d'aquest pla s'ha establert l'Estratègia Digital de Centre (EDC) que recull els següents objectius.

Els objectius del projecte són:

  1. Promoure/potenciar els entorns digitals per facilitar la comunicació família-centre
  2. Ajudar les famílies a gestionar els entorns virtuals del centre
  3. Aprofundir en l'ús de les eines digitals utilitzades al centre per millorar la CD dels alumnes
  4. Augmentar i potenciar la formació del claustre per millorar la CDD (concretar-ho en alguns aspectes, avaluació, ús de l'EVA, inclusió DUA, ...)
  5. Millorar la infraestructura del centre per defensar-se de possibles atacs al sistema informàtic o de caigudes de tensió.