L'institut d'Auro

EL NOSTRE CENTRE

 • A l’institut d’Auro oferim des del 1996 els estudis d’ESO i Batxillerat.
 • Estem plenament integrats al nostre entorn i oberts a alumnes de tota la comarca.
 • A l’institut trobareu un ambient de treball i respecte entre alumnes i professors que fa possible una tasca educativa de qualitat amb estreta col·laboració amb l’AMPA del centre i el personal d’administració i serveis.
 • Estem integrats a la Xarxa Educativa Intermunicipal de Santpedor, que garanteix una oferta educativa completa i una programació coherent de 0 a 18 anys.

UN PROJECTE EDUCATIU PROPI

 • Som un centre sensible als esdeveniments i proporcionem als nostres alumnes eines per entendre’l i intervenir-hi.
 • Apostem per l’educació inclusiva. La cohesió social i la convivència són pilars fonamentals del nostre projecte.
 • Ens basem en la interacció entre alumnes, professors i famílies, per assolir una educació en valors de: respecte, llibertat, solidaritat i tolerància. Valorem el procés de cada alumne per tal que cadascú arribi al màxim del seu nivell amb un itinerari propi.
 • Treballem per l'excel·lència educativa: plans i projectes propis, innovadors en la incorporació de les noves tecnologies, millores en la metodologia de l’aprenentatge.
 • Els resultats acadèmics ens avalen: pràcticament el 100% dels nostres alumnes d’ESO i Batxillerat superen l’etapa.

CINC RAONS PER FER L’ESO A L’INSTITUT D’AURO

 • Seguiment continuat i individual.
 • Pla d’estudis propi.
 • Agrupaments flexibles i projecte de millora de l’anglès.
 • Oferta de projectes d’intercanvi europeus, de francès, d'alemany, d’activitats creatives,...
 • Itineraris educatius personalitzats a 4t d’ESO.

CINC RAONS PER FER BATXILLERAT A L’INSTITUT D’AURO

 • Seguiment i orientació tutorial individualitzats.
 • Amplia oferta de matèries de modalitats i optatives.
 • Possibilitats de realitzar un itinerari personalitzat.
 • Projecte propi de millora de l’anglès.
 • Grups reduïts en les matèries de modalitat.

UNES INSTAL.LACIONS PER L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

 • Des del setembre de 2004, gaudim d’un edifici nou en l’espai històric del Convent i Església de Sant Francesc (actual Auditori).
 • Tenim un centre wifi amb les aules equipades amb les noves tecnologies.
 • Comptem amb equipaments docents actualitzats: laboratoris, taller de tecnologia, taller de plàstica, gimnàs i pistes poliesportives, servei de reprografia.
 • Disposem d’un conveni amb els ajuntaments per a l’ús d’instal·lacions municipals.

ELS NOSTRES PROJECTES

El centre posa a disposició dels alumnes múltiples programes específics per la convivència i l’aprenentatge:

 • Pla d'aprenentatge actiu de les llengües alemanya, anglesa i francesa que inclou estades a Alemanya, Anglaterra i França.
 • Projectes ERASMUS: projectes d’intercanvi amb alumnes d’altres instituts europeus.
 • Projecte de Servei Comunitari. Foment de la col·laboració amb entitats socials.
 • Projecte Solidari. Agermanament amb l’Ecole Anna. de Madagascar.
 • Projecte de Diversificació Curricular per a alumnes amb dificultats acadèmiques.
 • Estada a l’empresa. Contacte amb el teixit empresarial.
 • Projecte d'Escola Verda: apostem per millorar els hàbits i promoure el respecte per l'entorn i els recursos naturals.
 • Pla de salut escolar.